Tevredenheidsonderzoek

Resultaten patiënttevredenheidsonderzoek 2016 

53 ondervraagde cliënten geven onze fysiotherapeuten, in de periode van oktober 2015 t/m september 2016, gemiddeld een: 8.7

Sinds 2012 doet onze praktijk mee met de CQ-index. Via de mail worden uitbehandelde cliënten benaderd om online een vragenlijst in te vullen. Binnen een tijdsbestek 12 maanden zijn 146 cliënten benaderd en hiervan hebben 53 cliënten, leeftijd tot 79 jaar, de vragenlijst ingevuld. De meeste respondenten waren afkomstig uit de leeftijdsgroep 55 t/m 64 jaar. De onderwerpen waren: informatie, bejegening, participatie & therapietrouw en verwachtingsmanagement.

Informatie

Uitleg over wat de behandeling inhoudt doen wij op een begrijpelijke manier. Ook de uitleg over het vermoedelijke beloop van een aandoening en/of ziekte is goed. Het maximale percentage wat we op het gebied van informatie krijgen is dan ook 93%.

Bejegening

Op dit gebied voelden de ondervraagden zich erg serieus genomen en werd er rekening gehouden met specifieke omstandigheden en wensen van de cliënt. Dat is de reden waarom dit onderwerp 96% maximaal wordt gescoord op het gebied van bejegening.

Participatie & therapietrouw

De maximale score welke gegeven is met betrekking tot dit onderwerp is 86%. U voelt dat u samen met uw fysiotherapeut werkt aan de behandeldoelstellingen. De navraag door de fysiotherapeut waarbij de door de cliënt gedane adviezen en/ of oefeningen worden besproken zijn voor ons een aandachtspunt. Ook de huiswerkoefeningen mogen wat vaker geëvalueerd worden.

Verwachtingsmanagement

80% van de ondervraagden scoren ons hier maximaal. De duur van de behandelperiode en de resultaten van de behandelingen komen niet altijd overeen met de verwachting van de ondervraagden. Het lijkt erop dat dit resultaat voortkomt uit het niet duidelijk bespreken van de verwachtingen van de patiënt en therapeut ten aanzien van de behandelperiode en resultaten.

De kans dat u ons bij vrienden/familie met dezelfde problematiek aanbeveelt is 59%.

Bovenstaande cijfers zijn ruim voldoende. Toch zullen wij altijd kritisch kijken naar de resultaten en antwoorden binnen dit patiënttevredenheidsonderzoek. De evaluatie van het onderzoek zal worden besproken binnen ons team. Wilt u meedoen aan het patiënttevredenheidsonderzoek? Geef dan uw e-mailadres door aan uw fysiotherapeut.