Fysiotherapie bij Kaak- en mond problematiek

Klachten als gevolg van problemen in het kaakgewricht komen veelvuldig voor op alle leeftijden.
Deze klachten kenmerken zich door één of meerdere van de volgende kenmerken: kaakgewrichtsgeluiden,
een beperkte of verstoorde beweging van de kaak of pijn in de regio van het kaakgewricht en/ of kaak.
De kaakfysiotherapeut is binnen de fysiotherapie een specialist voor gezondheidsproblemen die een relatie hebben met het hoofd/hals gebied en met name de kaak en heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. 
De kaakfysiotherapeut gebruikt specifieke onderzoeks- en behandelmethodes om uw klachten zo goed
mogelijk in kaart te brengen en te behandelen.