Medisch Trainings Centrum Oosterflank

 

NIEUWS

 

Graag brengen wij u via deze weg op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze praktijk op het gebied van specialisaties. Sinds oktober 2016 is onze collega Marlon Pinkster afgestudeerd psychosomatisch fysiotherapeut. Maar wat de psychosomatisch fysioterapeut doet en waar deze inzetbaar is, is vaak nog onduidelijk.

Psychosomatisch fysiotherapeuten kijken naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving en zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress, en klachten als pijn en vermoeidheid waarvoor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden. Vaak is er dan sprake van ‘psychosomatische klachten’: lichamelijke klachten waarbij psychische en sociale factoren een rol spelen.

De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt mensen met klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat, waarbij sprake is van:

De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of contact opnemen met de praktijk via ons telefoonnummer of e-mail adres.


Workshop Mondharmonicatherapie voor longpatiënten

Wanneer:donderdag 15 december 2016 van 11.00 tot 13.00 uur

Waar: Fysiotherapie Oosterflank (ruimte naast de praktijk) Varnasingel 600, Rotterdam

Kosten: 2,- per deelnemer

 

Stop de behandelindex!

Wij,
Verzekerden,

Constateren
Dat de fysiotherapeutische zorg waar we aanspraak op kunnen maken vanuit de afgesloten zorgpolis (aanvullende verzekering) mogelijk niet toegankelijk is door het instellen van de behandelindex voor fysiotherapeuten. Daarnaast constateren we dat de behandelindex niet leidt tot kwalitatief betere zorg wat de verzekeraar voor ogen zou hebben met het instellen van deze behandelindex (een maximaal aantal behandelingen per indicatie, behandelplafond).


Wij verzoeken dat de behandelindex komt te vervallen voor fysiotherapiepraktijken omdat de kans erg groot is dat we de zorg die we mogelijk nodig hebben, en waarvoor we ons aanvullend hebben verzekerd, onder druk van deze index (behandel plafond) niet meer krijgen. 

TEKEN DE PETITIE OP: stopdebehandelindex.nl